Johan van Olderbarnevelt

Biografisch genootschap, donderdag 18 juni

photos/1585510279_johan-breed.jpg
photos/onthoofding-van-johan-van-oldenbarnevelt-jan-luyken-ca.-1696-rijksmuseum.jpgMet een beulszwaard kwam op 13 mei 1619 een einde aan de knappe kop van Johan van Oldenbarvelt. Man, macht en moord zijn de thema's. De onthoofding op het Binnenhof - tot verbijstering van binnen- en buitenland - was de cumulatie van een showproces, met fake news en gekochte politieke willekeur. Beschuldigd van landverraad door Prins Maurits heeft hij 9 maanden in het Binnenhof in isolatie, in het donker opgesloten gezeten en hoorde hij de geluiden van het bouwen van het Schavot. Nooit heeft hij schuld bekend. Vrienden hielden zich stil, ook zijn 71 jarige leeftijd was geen excuus. Oldenbarnevelts laatste woorden op het schavot: "Mannen gelooft niet dat ik een landverrader ben. Ik heb oprecht en vroom gehandeld als een goed patriot en die zal ik sterven". En tot de beul: "Maak ’t kort, maak ’t kort".


Johan's dood bracht Maurits niet het gewin, liet een bestuurlijke leegte en strijd met Spanje verhevigde. Vanaf 1622 ging zijn gezondheid achteruit, Maurits stierf in 1625.


We lezen over de strijd tussen Preciezen / Rekkelijken, remonstranten versus contraremonstranten, godsdienstvrijheid, de grondslagen van de Hollandse democratie, het plakkaat van Verlatinghe (1581), Vranck’s betoog Corte Vertoninghe of Deductie (1587), de slag bij Nieuwpoort (1600) als keerpunt in het 'dreamteam Maurits-Johan', De Scherpe Resolutie (1617) met het opheffen van waardgelders waardoor steden niet meer hun eigen leger konden hebben.


Alles komt neer op een conflict tussen 2 mannen en hun levensbeschouwing, waardoor een religieuze strijd uitmondde in een politieke moord. Namen als Willem van Oranje en Hugo de Groot spelen een rol in Johan's levensgeschiedenis.


Van Oldenbarnevelt was iemand van lagere komaf, had zichzelf met veel internationale juridische studie opgewerkt van advocaat tot Raadpensionaris van Rotterdam tot Landsadvocaat en Raadpensionaris van de Staten van Holland. Hij was de grondlegger van de VOC. Zijn werklust, strategisch vermogen en slimheid vielen op. Hij verwierf status via zijn vrouw, retoucheerde zijn verleden en bouwde een paleisje aan de Kneuterdijk in Den Haag, alwaar hij de intelligentia van die tijd ontving. Al vroeg besloot hij dat gewetensvrijheid van belang is. Kennelijk had hij ook vijanden gemaakt, moest er een eind komen aan de machtstrijd, moest er een kop rollen! Alleen vrouw, kinderen en knecht namen het voor hem op.


Zijn dood is een zwarte bladzijde in de de Nederlandse geschiedenis. Het Genootschap gaat terug in de tijd!

En check je lijf / omgeving met RIVM. Bij twijfel: ga niet de deur uit.


Over het Biografisch Genootschap.
Het Biografisch Genootschap is een open gezelschap en richt zich op (auto)biografische literatuur van beroemde en/of beruchte personen. De belangstelling van de leden is literair, historisch of psychologisch van aard; of natuurlijk een combinatie. Een ieder die het leuk vindt, kan meedoen, u bent welkom!


Gelezen in de boekenkast staan inmiddels: Gerard Reve, Willem Elsschot, Knut Hamsun, Arthur Schopenhauer, Einstein, Steven Jobs, Emilie & Voltaire, Neil Amstrong, Helene Kröller-Müller, Diaghilev, Louise Colet, Herman Heijermans , Nemesis/Kennedy-story, Willem de Kooning, Simone de Beauvoir, Christoffel Plantijn, Carl Jung, WF Hermans, Hannah Arendt, Stalin, Eleanore Roosevelt, Boudewijn Buch, Alistair Crowley, Donald Trump, Clare Lennart, Jan Wolkers, Peggy Guggenheim, Mohammed Ali, Andreas Burnier, Dirk Hannema, Ramses Shaffy en Susan Sontag.

PROGRAMMA

DONDERDAG 18 JUNI € 5,00


Coronaproof: niet meer dan 9 pp in de Koopmanskamer! Bij mooi weer: tuinsessie! Binnenloop 19.30 uur, start 20 uur!


Spelregels Biografisch Genootschap:

1. leest 3 boeken per jaar: herfst / winter, winter / lente, lente / zomer

2. per opbod kiezen de leden welk nieuw boek, alleen leden kunnen stemmen

3. vaste locatie = Rotterdamse Salon, datum volgende biografie wordt in overleg vast gesteld

4. lidmaatschap voor 1 jaar = 40 euro plus 6% BTW, rekening via de Rotterdamse Salon

5. losse inschrijvingen zijn mogelijk: 5 euro per keer voor eenmalig bezoek

6. aanvullingen als bezoeken aan musea, uitnodigen biograaf: allemaal mogelijk!