Dirk Hannema

Biografisch genootschap, woensdag 3 juli

photos/foto-hannema-13-1-.jpg
photos/maxresdefault-1-.jpg


“Postzegels verzamelen is een hartstocht, kunst verzamelen een roeping”

Dirk Hannema (1895 - 1984) is controversieel! Hij staat aan de wieg van het nieuwe Boymans (1935) en is ook de grondlegger van de collectie van de huidige Fundatie in Zwolle. Wist in de jaren dertig de rijke Rotterdammers en het gemeentebestuur aan zich te binden. Met tentoonstellingtoppers als Vermeer (1935) en Jeroen Bosch (1936) maakte hij naam. Met de komst van de nieuwe Duitse machthebbers verandert de insteek. Hij stelt de collectie veilig na het bombardement, voorkomt dat ze naar Duitsland verdwijnt. Daarna raakt hij bekend als de 'grootste collaborateur van allemaal", welwillend ten opzichte van NSB, de Kulturkammer, roofkunst, verkoop van delen van collecties etc.


Geobserdeerd door Vermeer liep hij in zijn eigen valkuil van “ontvankelijken”, een bijzondere groep van kunstexperts die zich niet lieten leiden door wetenschappelijke kennis, maar door het “intuïtieve zien” met het “onfeilbare oog”. Beoordeling van kunstwerken was bij hen meer gebaseerd op een aangeboren gevoel voor kwaliteit en schoonheid dan op een kritische analyse, een wetenschappelijk gefundeerde, scherp geformuleerde argumentatie. De affaire Emmausgangers/ Han van Meegeren is daar exemplarisch voor.


Na WOII 8 maanden gedetineerd. Bij zijn proces kon hij aantonen dat weinig kunst was verdwenen en ook weinig kunsternaars in Duitsland waren tewerkgestelligd. Nooit meer museumdirecteur. Wel wonende op kasteel Weldam / Goor en later Het Nijenhuis / Heino, bevriend met kunstverzamelaars. Afijn, een altijd omstreden kunstverzamelaar, die beiden zijden van de range goed-fout heeft verkend.

Over het Biografisch Genootschap.


Het Biografisch Genootschap is een open gezelschap en richt zich op (auto)biografische literatuur van beroemde en/of beruchte personen. De belangstelling van de leden is literair, historisch of psychologisch van aard; of natuurlijk een combinatie. Een ieder die het leuk vindt, kan meedoen, u bent welkom!


Gelezen in de boekenkast staan inmiddels: Gerard Reve, Willem Elsschot, Knut Hamsun, Arthur Schopenhauer, Einstein, Steven Jobs, Emilie & Voltaire, Neil Amstrong, Helene Kröller-Müller, Diaghilev, Louise Colet, Herman Heijermans , Nemesis/Kennedy-story, Willem de Kooning, Simone de Beauvoir, Christoffel Plantijn, Carl Jung, WF Hermans, Hannah Arendt, Stalin, Eleanore Roosevelt, Boudewijn Buch, Alistair Crowley, Donald Trump, Clare Lennart, Jan Wolkers, Peggy Guggenheim, Mohammed Ali en Andreas Burnier.

PROGRAMMA

WOENSDAG 3 JULI € 15,00

Let wel! De bijeenkomst van 3/7 vindt plaats in Hardinxveld-Giessendam. Stuur mail voor vervoer naar info@rotterdamsesalon.nl.

Binnenloop 19.30 uur. Start 20 uur. Koffie / thee / borrel / hapjes zijn inbegrepen.

Spelregels Biografisch Genootschap:

1. leest 3 boeken per jaar: januari, mei/juni en september

2. per opbod kiezen de leden welk nieuw boek, alleen leden kunnen stemmen

3. vaste locatie = Rotterdamse Salon, datum volgende biografie wordt in overleg vast gesteld

4. lidmaatschap voor 1 jaar = 40 euro plus 6% BTW, rekening via de Rotterdamse Salon

5. losse inschrijvingen zijn mogelijk: 15 euro per keer

6. aanvullingen als bezoeken aan musea, uitnodigen biograaf: allemaal mogelijk!