Uit de Mui

Dag gezag / sessie 1 / 3 sprekers, zondag 29 oktober

photos/1691324365_daanroovers-2.jpg
photos/dion.jpg
photos/1690308882_foto-mariet.jpg
photos/uit-de-mui.jpg
photos/1693661887_cultuur-concreet.png
photos/1693661896_sluiterman.png
photos/1693661903_postcode-loterij.png


'Gezag is voor de overheid noodzakelijk om maatschappelijke problemen op te lossen. De afgelopen jaren stapelden verschillende problemen zich op, maar de overheid miste het gezag om deze cyclus te doorbreken. Hoe kan de overheid haar gezag herwinnen? Wat is de rol van de burger hierbij? In hun bijdrage vertellen Daan en Mariet wat de overheid zou kunnen doen om het gezag weer waard te worden, maar ook hoe wij als burgers de overheid weer van ons kunnen maken.'


We starten Uit de MUi-2 met de eerste sessie met:


Een film van 1 minuut van Dion Bruce over de Toeslagen affaire ter illustratie van een bijzonder reactieve overheid.


Met Daan Roovers (voormalig Denker des Vaderlands, voormalig lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, Eerste Kamerlid GroenLinks) en Mariet de Boer (filosoof en bestuurskundige, adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur). Zij waren betrokken bij de totstandkoming van het signalement over het gezag van de overheid: Gezag herwinnen. Over de gezagwaardigheid van het openbaar bestuur | Rapport | Raad voor het Openbaar Bestuur (raadopenbaarbestuur.nl).


Uit de MUI 2 is tot stand gekomen in samenwerking met Huub Brouwer.

De middag ‘Dag gezag?’ Is onderdeel van de reeks Uit de Mui: Verdienmodellen die wordt georganiseerd door salonnière Anja Berkelaar en filosoof en econoom Huub Brouwer. In die serie neemt de Rotterdamse Salon u mee naar de wereld van verdienmodellen die verder gaan dan winst. Met documentairemakers, economen, filosofen, en kunstenaars doen we prikkelende en verrassende inzichten op over de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis en de klimaatcrisis. Hoe wint de overheid aan gezag? Wat is de waarde van natuur? Wat is eigenlijk de echte prijs van een product? En wat te doen aan uitbuiting op de arbeidsmarkt? Dat, en nog veel meer, in Uit de Mui: Verdienmodellen.

PROGRAMMA

ZONDAG 29 OKTOBER € 10,00

binnenloop 12.30 uur met koffie / thee / lekkers

start gesprek met Dion, Daan en Mariet om 13 uur

pauze met koffie / thee / lekkers & einde 14.30 uur

Met dank aan de subsidiegevers: Cultuur Concreet, het Sluyterman Van Loo fonds en Buurtfonds van de Postcode Loterij.