vrouwelijke innovatoren

The Gender Tender / Claudia Christern, zondag 30 juni

Legio inno vrouwen!


Claudia Christern focust in deze lezing op vrouwen die niet bekend zijn om hun prestaties, maar hetzij een beroemde partner, hetzij om een andere, meer bij het vrouwelijke ideaalbeeld passende prestatie. Deze situatie berust op het feit dat mannelijke kunstenaars het vanzelfsprekend vonden om de vrouwelijke partners geen ‘credit’ te geven voor hun diensten.


Tevens besteedden historici later minder aandacht aan prestaties van vrouwen, die niet (ideaal)typisch vrouwelijk werden geacht. Geschiedenis is een menselijke constructie, die vaak méér of op zijn minst evenveel zegt over de tijd waarin ze wordt geschreven dan de historie. De keuze en interpretatie van bronnen wordt bepaald door de visie en denkbeelden van de historicus.


Een tip van de sluier: Elsa Von Freytag, die waarschijnlijk de urinoir voor Duchamp heeft 'bedacht". Luisa Marchesa di Casti performance kunstenares avant la lettre. Emily du Chatelet, wis- en natuurkundige, minnares van Voltaire. Elisabeth Hauptmann, Margarete Steffin en Ruth Berlau, minnaressen van Brecht die voor 95% de Dreigroschenoper schreven.


Claudia is het brein achter Opera Minora - locatietheater

De Rotterdamse Salon zet de spotlight op vrouwelijk succes, voorbij de onder-belichting of -waardering. Een keer niet bescheiden over vrouwelijk talent of originaliteit of intelligentie of kunde of bekwaamheden. Werk dat vrouwen mooier en aantrekkelijker maakt! Leuk om naar vrouwelijke genieën te kijken & luisteren. Juist de verrassing, het niet vanzelfsprekende boeit! Met humor: ja, deze The Gender Tenderlezingen maken je hersens vet. Een heerlijke ambitie voor de Rotterdamse Salon in 2019?

PROGRAMMA

ZONDAG 30 JUNI € 10,00

Rotterdam wordt niet ontmand door dit programma. De discrepantie tussen dat wat vrouwen en mannen zijn en geacht worden te zijn, die regels kaart de Rotterdamse Salon even 1 programma aan! We zouden allemaal vrij moeten en kunnen zijn………… Geen uitsluiting: heren laten zich gaarne verrassen, zoals altijd vanzelfsprekend welkom in de Rotterdamse Salon!

Binnenloop 14.30 uur. Start 15 uur. Na afloop hapjes & 1 drankje van het huis.

RESERVEREN