Proeven in het Duister!!

Biotex voor het Brein: START, zondag 26 februari

photos/mond.jpg
photos/sandra.jpg
photos/1483652939_blind.jpg
photos/1483654576_waspoeder-biotex-groen-524-800x800.jpg

Sandra Schouten is kunstenaar.

het Huis van Proeven/ Sandra Schouten ontwikkelt zintuiglijke ervaringen & theatrale ontmoetingen waarin zintuigen, voedsel, verhalen en interactie een prominente rol spelen, om zo mensen anders naar zichzelf en hun omgeving te laten kijken, ze in beweging te brengen & onderlinge verbindingen te creëren.

daarom!

GESPREK IN HET DONKER, MET SMAAKBOMMETJES!

Wat gaat jouw werkelijk aan het hart?In het kader van Biotex voor het Brein delen we onze gedachten, ideeën, vragen en verwondering. In het donker kun je anders nadenken, luisteren en... spreken. Het creëert een bijzondere verbinding tussen mensen en kan daarom een inspiratiebron zijn. Op onverwachte momenten worden ONZICHTBARE hapjes geserveerd - culinaire smaakbommetjes! - die inbreken op het gesprek. Durf jij? Een onderzoek en avontuur tegelijk!


Biotex voor het Brein, een programma waarin hardnekkige assumpties omgezet worden in de realiteit van het verstajem! Dogma's, pessimisme, matheid, verstarring, impasse en cynisme worden hanteerbaar, een antidote tegen onheil en onwetendheid. Biotex voor het Brein geeft zuurstof, bevordert de fantasie, slijpt scherp, verheldert objectief en creëert een relativerend vermogen waarin humor alle kans krijgt. Is niet wars van een verkwikkend conflictmodel waarin meningen juist kunnen en mogen botsen, in debat met respect! De winst is een vrijdenkend brein, op zoek naar schoonheid & vernieuwing & verwondering. Na dit inweken, volgt uw vrolijke witwassen!

Biotex voor het brein kan in zijn geheel gevolgd worden, maar de bezoeker kan ook ‘snacken’ en de 9 individuele sessies volgen. Prijs voor 9 sessies = 75 euro. Prijs voor individuele sessie is 10 tot 15 euro/keer.

BIOTEX VOOR HET BREIN PROGRAMMA

Visie Rotterdamse Salon

www.hethuisvanproeven.nl

www.indeproeftuin.nl

Sandra Schouten

reacties van deelnemers aan eerdere gesprekken:

  • er komt meer rust in een gesprek, meer bezinning
  • omdat je de anderen niet ziet, ga je aanvoelen wanneer je iets gaat zeggen
  • doordat ik geen visuele informatie had viel er zowaar een drempel weg om deel te nemen aan het gesprek. Het leek alsof ik niet hoefde in te schatten, niet hoefde te beoordelen. Ik voelde mij vrijer
  • doordat je niks ziet en niet weet wanneer je een hapje krijgt, moet je loslaten en vertrouwen. En dat neem je mee in het gesprek
  • niemand kan me zien, ik kan niemand zien. Het schept een band. Luisteren is gemakkelijker zonder afleiding. Het zet je bij jezelf neer, en helpt je te verbinden.

PROGRAMMA

ZONDAG 26 FEBRUARI € 15,00

Binnenloop 14.30. Workshop 15 uur. Einde tijd +/- 16.30 uur. Na afloop borrel van het huis.

Programma is mogelijk gemaakt door subsidie van Rotterdam / voorheen de deelgemeente